Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré ceny uvedené u produktů určených pro maloobchodní prodej jsou závazné pro danou objednávku provedenou v daném čase bez ohledu na následné změny. Veškeré ceny pro maloobchodní prodej jsou uvedeny u bližšího popisu zboží.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny SHOP-ARMY.CZ jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetí. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu SHOP-ARMY.CZ, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupující odesláním objednávky zároveň prohlašuje, že je starší 18ti let a způsobilý k právním úkonům. Kupující v rámci zasílání zboží zpět SHOP-ARMY.CZ je povinen k tomuto účelu použít adresu odesilatele uvedenou při doručení zásilky na zásilce.

Veškeré zpětné zasílání zboží nesmí být zatíženo dobírkou. Takovou zásilku nemůže prodávající převzít. Prodávající je v případě nutnosti oprávněn změnit typ přepravy bez předchozího upozornění odběratele. Cena za přepravu musí být však zachována.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Objednané zboží je, pokud to skladová pohotovost prodejce umožňuje, odesláno do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem, bude toto zasláno kupujícímu v momentě jeho naskladnění (lhůta 7-14 dnů). Počet ks zboží skladem u jednotlivých položek je informativní a nemusí odpovídat skutečnosti.

Prodávající může rozdělit vyřízení vícepoložkové objednávky do více zásilek a to dle možností přepravních společností či skladových zásob. Kupující hradí poštovné a balné pouze u jedné zásilky (vícenásobný počet zásilek spojený s prvotním doručením objednávky). Zboží v kategorii DOPRODEJ - zboží použité: u některých těchto položek zboží nelze objednat větší množství, než které je momentálně skladem. Oblečení a obuv bývá zpravidla již pouze v menších velikostech a skutečně nelze objednat velikosti větší.

Prodávající si vyhrazuje právo zaměnit při vyřizování objednávky zboží za totožné od jiného výrobce za podmínky zachování ceny a min. stejných či lepších kvalitativních vlastností zboží.  Zboží je odesíláno kupujícímu přednostně přes zásilkovnu nebo si může kupující zboží vyzvednout osobně v kamenné prodejně v Dačicích. Při odeslání přes zásilkovnu je nutné uvádět do objednávek Vaše telefonní číslo na kterém budete k zastižení (na mobilní telefon Vám přijde kód, na základě kterého si zboží vyzvednete). Objednávku je možné stornovat do 3 hodin od odeslání.

Pokud si zákazník zvolí jako formu platby "PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM", objednávka bude zpracována až po uhrazení příslušné částky na účet SHOP-ARMY.CZ (veškeré podklady pro platbu zákazník obdrží na svůj e-mail v rámci potvrzení objednávky a následné výzvy k platbě).

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží + manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši Kč 500,-.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou vymáhány a jako dlužníka Vás také necháme zapsat do Centrálního registru dlužníků (www.cerd.cz).

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat došlou objednávku i bez udání důvodu (špatná předchozí zkušenost se zákazníkem, nerentabilita objednávky apod.).

Poštovné ČR za zásilku: Kč 60,- včetně DPH (Zásilkovna)

Poštovné ČR za zásilku na dobírku: Kč 120,- včetně DPH  (Česká pošta, PPL, Zásilkovna)

 

Poštovné na Slovensko za zásilku: 5€ včetně DPH (doručení na pobočku zásilkovny)

Poštovné na Slovensko za zásilku: 13€ včetně DPH (doručení na zásilkovnu - dobírka)

 


 

Zásilky do zahraničí :

Zasíláme pouze Česká republika a Slovensko.

 

Reklamace:

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu). Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Při zaslání reklamace hradí kupující veškeré náklady s touto reklamací v případě, že reklamace nebude uznána za oprávněnou.

V případě zjištěných závad je povinen prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem: fabesova.lenka@seznam.cz. Nutno uvést popis závady a popis jejího vzniku.

Vrácení či výměna zboží:

Kupující má právo vrátit zboží do 14-ti dnů ode dne převzetí zásilky bez udání důvodu doporučenou zásilkou nebo cenným balíkem. Nezasílejte zásilky na dobírku! Částka za vrácené zboží bude vrácena kupujícímu převodem na jeho bankovní účet, případně jinak dle domluvy. Náklady na poštovné při vrácení zboží si hradí sám zákazník.

Kupující má právo žádat výměnu zboží z důvodu špatně zvolené velikosti či barvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zásilky.

Současně se zasilaným zbožím a průvodním dopisem s vyjádřením je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu). Veškeré výměny či vrácení zboží budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Pro uznání výměny či vrácení zboží je nutné doručit zboží do 14-ti kalendářních dnů ode dne převzetí prodávajícímu. Pro uznání výměny či vrácení nesmí předmětné zboží vykazovat známky jakéhokoli použití. V případě poškození předmětného zboží nelze toto vrátit či vyměnit. Při vrácení či výměnu zboží hradí kupující veškeré náklady spojené s doručením zboží prodávajícímu, při výměně i náklady spojené i s touto operací, ev. i vícenáklady a rozdíly cen.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny SHOP-ARMY.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..Ochrana osobních dat zákazníků:

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. IČ, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou firmou Lenka Fabešová (SHOP-ARMY.CZ) považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.  Tyto údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

 

Údaje o provozovateli e-shopu SHOP-ARMY.CZ :

PROVOZOVATEL:

Lenka Fabešová, Máchova 440/V, Dačice 380 01, IČ: 60855070, DIČ: CZ7252081463.

Výdejní místo pro objednávky uskutečněné přes eshop (nejde o provozovnu): prodejna ARMY, Gothova 64/I, Dačice.

Poštovní adresa pro případné navrácení zboží: Lenka Fabešová., Máchova 440/V, 380 01 Dačice.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ