Kč 10,- za jeden online

 

Kč 10,- za jeden online Shock

Třetina platby bude poslána nejpozději bez.konce 11/2022 na transparentní účet s uvedením jména a příjmení zákazníka.